تاريخ : یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۱ | 15:17 | نویسنده : اتوسرویس شناس

دلیل روشن ماندن چراغ روغن چیست؟

1- کمبود روغن موتور در کارتل

2- فیلتر روغن کثیف است.

3- افت فشار روغن در مسیر روغنکاری موتور

4- عملکرد نامناسب فشنگی کنترل فشار روغن